HUISREGELS


Om er voor te zorgen dat alle bezoekers van Eten op Rolletjes een zo tof mogelijke dag hebben, gelden onderstaande huisregels.


Alcohol en tabak zijn onder de 18 jaar verboden.


Het in het bezit hebben of de handel in soft- of harddrugs is verboden op het festival. Bij het niet naleven van deze regels volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.


Roken is in de tenten en bij de kinderspeelplaats verboden.


Bezoekers dienen alle instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Eten op Rolletjes te allen tijde op te volgen.


Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Eten op Rolletjes, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Dit zal geschieden zonder het recht op vergoeding van kosten voor munten en/of andere kosten.


Ons beveiligingspersoneel zal wanneer nodig, bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken.


De volgende zaken zijn verboden om mee te nemen naar het festivalterrein: Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, ieder andere gevaarlijke of verboden stof of voorwerp, etenswaren, (alcoholhoudende) dranken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor babyflesjes en aanverwante zaken.


Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan. Wanneer honden agressief gedrag vertonen, dient de eigenaar samen met de hond het festival te verlaten. Honden mogen niet hun behoeften doen op het festivalterrein, gebeurt dit per ongeluk wel dan dan is de eigenaar verplicht dit op te ruimen. Mochten uit hiervoor genoemde zaken op wat voor manier dan ook kosten voortvloeien dan worden deze door belast aan de huisdiereigenaar.


Het betreden van het festivalterrein geschiedt op risico van de bezoeker. Het Eten op Rolletjes aanvaardt geenszins aansprakelijkheid voor schade, door wie dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Eten op Rolletjes, van alle personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festivalterrein, tenzij de geleden schade het gevolg is van aanwijsbare opzet of grove schuld.


Het is niet toegestaan om discriminerende kleding of andere discriminerende uitingen mee te dragen op het festival.


Het urineren buiten de daartoe bestemde toiletten is verboden.


Mishandeling, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag is verboden.


Het uitdelen van samples of flyers is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.


Het maken van professionele audio of video opnames is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.


Bij aankomst en vertrek van Eten op Rolletjes dienen de bezoekers geen overlast te veroorzaken voor omwonenden of andere bezoekers van het Eten op Rolletjes terrein.


Gekochte consumptiemunten worden door het Eten op Rolletjes niet teruggenomen.
Het evenement kan verplaatst, gewijzigd of geannuleerd worden.